Przyciski z tekstem .buttons-container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: flex-end; /* Przesunięcie do prawej strony */ margin-right: 10px; /* Odstęp od prawej krawędzi strony */ } .text-before-button { margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; /* Dodatkowy odstęp pomiędzy tekstem a przyciskami */ } .text-button { display: inline-block; border: none; border-radius: 0; background-color: #50006c; color: white; font-weight: bold; padding: 16px 30px; text-decoration: none; text-align: center; font-size: 16px; cursor: pointer; margin-right: 10px; /* Opcjonalnie, aby dodać odstęp między przyciskami */ margin-bottom: 10px; /* Dodatkowy odstęp między przyciskami */ flex: 1; /* Distribute available space equally among buttons */ box-sizing: border-box; /* Include padding and border in the total width */ min-width: 150px; /* Set a minimum width for the buttons */ } /* Responsywne style dla urządzeń o szerokości mniejszej niż 600px */ @media (max-width: 600px) { .buttons-container { flex-direction: column; /* Przyciski zostaną ułożone w kolumnie */ align-items: flex-start; /* Przesunięcie do lewej strony */ margin-right: 0; /* Usunięcie odstępu od prawej krawędzi strony */ } .text-before-button, .text-button { margin-right: 0; /* Usunięcie odstępu między elementami */ margin-bottom: 10px; /* Dodatkowy odstęp pomiędzy elementami */ } }
Posłuchaj naszego podcastu: Spotify YouTube

Koszyk

Wróć do sklepu

email: kontakt@tusietestuje.pl